Yogaterapeut, Gilda Costa, Logotyp

DU BÖR ANMÄLA DIG, FÖR ATT FÅ EN PLATS

VÅRTERMINEN 2021 STARTAR VECKA 3-12
OBS! Du behöver anmäla dig innan termin starten! du väljer en fast dag du vill komma. Max 20 elever per grupp.

OBS! 1 500:- per termin(en termin består av 10 veckor)
INGA DROPP IN tills Corona restriktioner tillåter det

MÅNDAGAR: 18.00- 19.30
ONSDAGAR: 18.30- 20.00
TORSDAGAR: 18.30- 20.00
SÖNDAGAR 10.00- 11.30

ANMÄLNING: Du behöver fråga om plats och vålja en fast dag du vill komma innan du betalar 073 9248411, yogagilda@hotmail.com

BETALNING: Kursen betalas den 1 januari för att bekräfta intresse och behålla din plats

LOKAL: Stralsundskolan, logementvägen 17

Mina grupper är inte lämpliga för dig som är gravid eller har stora problem med hälsan eller ryggen.

BANKGIRO:5851-3623
SWISH: 1233771854

INFÖR CORONA TIDER

1: Vi har en 600 km stor sal och grupperna kommer att ha max 20 elever.
2: Så fort Corona restriktionerna är över, kommer du att kunna komma fritt igen